0 bình luận
Đăng bởi: Quản trị viên

biểu mẫu tổ chức hoạt động của văn phòng thừa phát lại

Các biểu mẫu về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Giấy đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại

TP-TPL-01

2

Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại

TP-TPL-02

3

Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại

TP-TPL-03

4

Giấy đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-04

5

Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-05

6

Nhật ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-06

7

Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-07

8

Đơn đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại

TP-TPL-08

9

Đơn đề nghị miễn nhiệm Thừa phát lại

TP-TPL-09

10

Đơn đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại

TP-TPL-10

11

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-11

12

Quyết định cấp (cấp lại) Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-12

13

Giấy đề nghị cấp lại Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-13

14

Quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-14

15

Quyết định thu hồi Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-15

16

Giấy đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-16

17

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-17

18

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-18

19

Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-19

20

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-20

21

Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-21

22

Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-22

23

Giấy đề nghị hợp nhất Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-23

24

Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-24

25

Giấy đề nghị sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-25

26

Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-26

27

Giấy đề nghị chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-27

28

Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-28

29

Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-29

30

Quyết định tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-30

31

Mẫu biển hiệu của Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-31

đấu giá, công ty đấu giá

---------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn Lập vi bằng cũng như các Dịch vụ pháp lý khác có thể lựa chọn liên hệ theo một trong các hình thức sau đây:

Để tìm hiểu về Vi bằng, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Thừa phát lại, cũng như Thừa phát lại quý khách có thể tham khảo các bài viết sau:

  1. Thừa phát lại và nghề thừa phát lại?
  2. Vi bằng là gì? Giá trị pháp lý của Vi bằng?
  3. Đăng ký lập vi bằng bằng cách nào? Các loại vi bằng phổ biến?
  4. Vi bằng phổ biến liên quan đến Bất động sản!Tin liên quan