giới thiệu

THỪA PHÁT LẠI HƯNG YÊNVăn phòng Thừa phát lại Hưng Yên là một trong những Văn phòng đầu tiên được cấp phép thành lập và Hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 1393/QD-UBND ngày 22/06/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên 

và được Sở tư pháp Hưng Yên cấp giấy phép đăng ký Hoạt động số 02/TP-ĐKHĐ-TPL ngày 09/07/2020

 

Văn phòng hoạt động dựa trên quyền thực thi của các Thừa phát lại, những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật được Nhà nước, trực tiếp là Bộ trưởng Bộ tư pháp bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Thủ tướng chính phủ.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - CNVĐội ngũ Cán bộ gồm Ban cố vấn, Ban lãnh đạo

cùng các phòng chuyên môn nghiệp vụ...

Luật sư NGUYỄN TÚ ANH

Cố vấn pháp lý

Ông VŨ KHẮC DÂN

Thừa phát lại - Trưởng VP

Ông PHẠM VĂN HOẰNG

Thư ký Nghiệp vụ

Ông LÂM TIẾN TÂN

Thư ký nghiệp vụ

Ông NGUYỄN CAO ĐẠT

Thư ký nghiệp vụ